Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2019Εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά, πατήστε εδώ για προβολή ιστοσελίδας
 
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Σε φάση υποβολών προτάσεων βρίσκεται το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού και διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ, με ενίσχυση 50% έως 65% ανάλογα με τις κατηγορίες των δαπανών και την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 20/2/2019 με σειρά προτεραιότητας και έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε στις 31/5/2019 η υποβολή των προτάσεων στη δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση" και έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή τους. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους των προαναφερθέντων τομέων και διαθέτουν 1 ΕΜΕ για όσες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, 2 ΕΜΕ για την εστίαση και 3 ΕΜΕ για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 10.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε 50%. Περισσότερα
 
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Ενεργοποιήθηκε η τρίτη περίοδος των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16 από 27/12/2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/11/2019 και το καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού με καταληκτική ημερομηνία την 13/12/2019. Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55% και αφορούν σε νεοϊδρυόμενες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ξεκινά από τα 50.000 ευρώ ανάλογα με τη μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης, στις πολύ μικρές 100.000 Ευρώ, στις μικρές 150.000 Ευρώ, μεσαίες και clusters στις 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ. Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα Α’ περιόδου των αιτήσεων υπαγωγής του καθεστώτος μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της Β περιόδου. Επίσης  έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης της πρώτης δόσης της επιχορήγησης ύψους 25% του προϋπολογισμού και η διενέργεια διοικητικού ελέγχου στο 50%. Περισσότερα
 
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04- 3908/11

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04- 3908/11

Στα πλαίσια υλοποίησης των επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και Ν. 3908/11 σύμφωνα με τον Ν.4582/2018 (ΦΕΚ Α208 11/12/2018), τροποποιήθηκε το άρθρο 76 του Ν.4399/16 και δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης ως εξής: 
Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04, έως την 30/6/2019.
Β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11, έως την 31-12-2019, με δυνατότητα επί πλέον παράτασης 2 ετών, εφ’ όσον έως την 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50%, του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε. 
Οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί το 50% της υλοποίησης της επένδυσης δικαιούνται να λάβουν το 50% της επιχορήγησης έναντι 1/7 που ίσχυε ενώ με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, δικαιούνται το 100% της επιχορήγησης με συγχώνευση των εναπομεινάντων δόσεων. Περισσότερα
 
Επιχειρούμε έξω

Επιχειρούμε έξω

Ξεκίνησε στις 18.01.2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» με καταληκτική ημερομηνία 20/12/2019, στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους, μέσω συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές ΜΜΕ που διαθέτουν μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και παρουσίασαν κερδοφορία το 2018 και εξαγωγική δραστηριότητα, άνω του 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα

 
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ξεκίνησε στις 27.06.2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων με τελική προθεσμία υποβολής της 04.12.2019 (ή έως εξάντλησης του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός για μεσαίες επιχειρήσεις», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σύμφωνα µε το οδηγό του προγράμματος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης προκήρυξε την Δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπό σύσταση, νεοϊδρυθείσες και υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων της αγροδιατροφής, μεταποίησης, τουρισμού και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000 Ευρώ έως 600.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώνεται στις 4.10.2019 και σύντομα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση τους. Περισσότερα
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020». Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, έχουν κλείσει τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (σύσταση πριν την 01.01.2016) και διαθέτουν δυο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 5/08/2019 και σύντομα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση τους. Περισσότερα
 
Δράση «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση» και Δράση «Υφιστάμενων επιχειρήσεων» , Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η περιφέρεια Θεσσαλίας έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων, υποσύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και ανάπτυξης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις θα διαμορφώνεται από 50.000 Ευρώ εώς 400.000 Ευρώ με δημόσια ενίσχυση 60% και 70% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα-εξοπλισμό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμό και πιστοποίηση (συσκευασία-ετικέτα), δικαιώματα τεχνογνωσίας, δημιουργία εμπορικού σήματος, κατάρτιση και εκπαίδευση, χρήση τεχνολογικών πληροφοριακών-επικοινωνιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η 13/7/2018 ενώ η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται από τις 16/05/2019 έως τις 31/10/2019 και ώρα 15:00. Περισσότερα
 
Μέτρο 19 Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER)

LEADER

Έχουν ξεκινήσει οι προκηρύξεις ανά περιοχή του Υπομέτρου 19.2 «Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα», που αποτελείται από Δράσεις σε διάφορους τομείς όπως της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, τουρισμού, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και διάφορων άλλων. Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40% - 75% ανάλογα με την δράση και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων θα ανέρχεται έως 600.000 Ευρώ. Η κάθε Τοπική Ομάδα θα προκηρύξει το συγκεκριμένο Μέτρο ξεχωριστά εντός του 2019. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των Αναπτυξιακών Εταιρειών έχει προβεί στην προκήρυξη των προσκλήσεων. Ορισμένες από τις εν λόγω Αναπτυξιακές είναι: της Λήμνου, της Σάμου, της Εύβοιας, ενώ για κάποιες άλλες Αναπτυξιακές, όπως αυτή της Ολυμπίας θα ξεκινήσει σύντομα η αξιολόγηση τους. Περισσότερα
 
Μέτρο 4.2, Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Μέτρο 4.2

Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.1. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξίας των προϊόντων τους, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Η προκήρυξη της δράσης για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 έως 600.000 ευρώ μέσω του LEADER για την Περιφέρεια Αττικής έχει βγει, με ημερομηνία έναρξης αιτήσεων 26/07/2019 και καταληπτική ημερομηνία υποβολών 2/11/2019. Περισσότερα
 
Μέτρο 4.2, Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό».

Μέτρο 4.2 με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.2. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν μη γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση/δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% - 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ 600.000 Ευρώ και 3 εκ. Ευρώ ενώ αναμένεται η προκήρυξη της δράσης για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 εώς 600.000 ευρώ μέσω του LEADER.
 
Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης

Μέτρο 4.1

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης Μέτρου 4.1 του ΥΠΑΑΤ στις 05/10/2018, το οποίο θα αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, Στο μέτρο εντάσσονται επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 Ευρώ και να μπορεί να φτάνει συνολικά ως 1.000.000 Ευρώ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα
 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019/2023

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Β' κύκλου της βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων οινοπαραγωγής και αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% - 65% ανάλογα με την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται έως τις 200.000 Ευρώ. Αναμένεται να προκηρυχθεί ο Γ΄ κύκλος το πρώτο εξάμηνο του 2019.
 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ολοκληρώθηκε στις 15.11.2018 η υποβολή των προτάσεων στις δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο «Ψηφιακό Βήμα» βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ενώ οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο «Ψηφιακό Άλμα» έχουν μπει στη διαδικασία της διαχείρισης. Παράλληλα αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί των δύο δράσεων. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων και η αναβάθμιση τις ψηφιακής τους βαθμίδας. Οι επιλέξιμες δαπάνες του κάθε επενδυτικού σχεδίου αφορούν σε εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό, εξοπλισμό δικτύου, λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικά, υπηρεσίες (Digital Marketing, Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας κλπ) και πρόσληψη νέου προσωπικού, με προϋπολογισμό έργων από 5.00 0 Ευρώ έως 50.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Άλμα», ενώ η διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων θα ανέρχεται σε 12 μήνες και σε 18 μήνες αντίστοιχα, με ποσοστό επιδότησης και για τις δύο δράσεις στο 50 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ" ΕΠΑνΕΚ σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε το 1/3 των αιτήσεων υπαγωγής δηλαδή 2.500 από τις 7.500 αιτήσεις ενώ αυξήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατά 241εκατ Ευρώ. Στόχος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης (ΜμΕ) σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, οδικές μεταφορές) και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 25.000 έως 400.000 Ευρώ, και μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45% βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ) με διάρκεια υλοποίησης του έργου τους 30 μήνες. Έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εκκρεμεί η αξιολόγηση τους. Περισσότερα
 
Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1469/194/B2/07-03-2019 τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου, τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία πλέον ορίζεται στους 18 μήνες από την έκδοση της Απόφασης ‘Ένταξης. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, η επένδυση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Επίσης, αναμένεται η έκδοση των οριστικών απορριπτικών αποφάσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Περισσότερα
 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1472/195/B2/07-03-2019 τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου, τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία πλέον ορίζεται στους 18 μήνες από την έκδοση της Απόφασης ‘Ενταξης. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, η επένδυση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Περισσότερα
 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B΄ΚΥΚΛΟΣ)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις 26.3.2018, 25.5.2018 και 8.6.2018 δημοσιεύτηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι των Δυνητικών Δικαιούχων για την 1η, 2η και 3η περίοδο υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Στις 18.10.2018 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης των Δικαιούχων για την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων.  Στις 12.4.2019 δημοσιεύτηκα οι νέοι κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης και για τις 3 περιόδους υποβολών. Στις 14.6.2019 δημοσιεύτηκε ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων για την 1Η περίοδο υποβολής αιτήσεων. Αναμένεται, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών ένταξης, η νέα απόφαση ένταξης για την 1η περίοδο υποβολών. Περισσότερα
 
Κατάταξη Κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Κατάταξη Κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εκδώσει αποφάσεις, σχετικές με την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων, όπου τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προγενέστερο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31.12.2018. Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να εφοδιαστούν έγκαιρα τα νέα πιστοποιητικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Περισσότερα
 
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)». Για την παρέμβαση III "Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων" έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ένταξης ενώ για την παρεμβάσεις I "Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ" και II "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς" έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις ένταξης και απόρριψης, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων ενστάσεων. Επίσης ολοκληρώθηκε η υποβολή των προϊόντων  του Β΄ Κύκλου του προγράμματος με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Περισσότερα
 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Σε διαδικασία υποβολών βρίσκεται ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών» σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσων έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2017 και τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα
 
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης.
 
Αναβάθμιση εταιριών Franchising

Αναβάθμιση εταιριών Franchising

Αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, με προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 25 εκατ. € και επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού). Περισσότερα
 
Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Σε φάση αξιολόγησης και υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», σκοπός του οποίου είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία ανέρχεται σε 25.000€. Αναμένεται προκήρυξη του Β’ Κύκλου στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περισσότερα
 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών projects της νέας περιόδου 2014-2020, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 που αφορά στους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, του προγράμματος LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη και τέλος, των διασυνοριακών προγραμμάτων INTEREG IVC, όπου θα ενισχύονται συνεργασίες της Ελλάδας με γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ισραήλ.
 
Καλέστε μας καθημερινά από 9:00 έως 18:00Λ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300   Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: http://www.dngsa.gr

 
 
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001). Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών e-mail, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο unsubscribe@dngsa.gr. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση που μπορεί να σας προκαλέσαμε.