Πρωτοβουλία JESSICA              


Η πρωτοβουλία JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) ξεκίνησε το 2006 και το Φεβρουάριο του 2007 δημιουργήθηκε η ειδική ομάδα του JESSICA στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μέχρι το τέλος του 2008, το επίκεντρο της δραστηριότητας της ομάδας εργασίας ήταν η συνολική διαμόρφωση του ταμείου και των κανονισμών λειτουργίας του. Στόχος ήταν να βοηθήσει τις αρχές στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων τους ως μέσα χρηματοδότησης, σε επενδύσεις για υποστήριξη των βιώσιμων επενδύσεων στις πόλεις. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 40 μελέτες αξιολόγησης σε 18 κράτη μέλη, εκ των οποίων 23 έχουν ολοκληρωθεί.


Ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, η ευαισθητοποίηση για το πρόγραμμα JESSICA έχει αυξηθεί, με την αύξηση του αριθμού των διαχειριστικών αρχών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την ίδρυση ταμείων χαρτοφυλακίου JESSICA για την επιτάχυνση της εφαρμογής του. Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπογραφή των πρώτων έξι συμβάσεων που θα διαχειριστούν μέχρι το τέλος του έτους περισσότερα από 1 δισ. ευρώ. Η JESSICA πλέον βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, με προοπτική την αύξηση του όγκου διαχείρισης χρημάτων μέσω των νέων αιτημάτων από επιμέρους των κρατών μελών της ΕΕ.


Η τάση αυτή ενισχύεται από την προσδοκία ότι στο μέλλον το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε μηχανισμούς όπως η JESSICA. Γι αυτό αναμένεται και πιθανή αναθεώρηση των στόχων του ταμείου την περίοδο 2010 -2014. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις αυξανόμενες ανάγκες των πόλεων είναι κυρίως στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και υποδομές των πόλεων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ).


Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία JESSICA αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Έτσι, σήμερα έχουμε την πρωτοβουλία JESSICA Holding με επενδυτικές στρατηγικές για τη Λιθουανία, την Ανδαλουσία, το Λονδίνο και την Ελλάδα να έχουν ήδη επιδιώξει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό και αναμένεται να διοχετευθούν περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων κεφαλαίου ορισμένου χρόνου σε ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, δημοσίων κτιρίων και άλλων αστικών υποδομών.


Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευελιξίας στο πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA και αντιπροσωπεύει ένα κλιμακούμενο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών μέσων στις βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις. Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία της πρωτοβουλίας JESSICA, αυτή θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των ευρωπαϊκών στόχων της συνοχής και την ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων αναγκών για επενδύσεις και παροχή συμβουλών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με την αξιοποίηση σε τρεις τομείς εξειδίκευσης:


1. Θεσμική τεχνικής υποστήριξης για τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές μέσω της αξιολόγησης των μέχρι τώρα εμπειριών.

2. Μελέτες λειτουργίας και διαχείρισης κτιρίων για την αειφόρο αστική ανάπτυξη

3. Προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες, κυρίως σε ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.


Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA το Υπουργείο Οικονομίας έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την εκπόνηση μιας μελέτης αξιολόγησης και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας σύντομα. Μέσω του JESSICA θα επιδιωχθεί η στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης με παράλληλη κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης.


Στο αρχικό στάδιο αυτό θα επιδιωχθεί μέσω πιλοτικών προγραμμάτων σε επίπεδο Τοπικών Αρχών. Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη των αστικών περιοχών και την παροχή νέων ευκαιριών απασχόλησης. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται βάσει ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα διαμορφώνει το πλαίσιο υλοποίησης των έργων (δίκτυα ενέργειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλπ).


     Περισσότερα για την JESSICA στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ


     Επιστροφή στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων