ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & E-SHOP

Κατασκευή διαδικτυακής ιστοσελίδας (website) για την επιχείρηση σας.

Για την κατασκευή θα ληφθούν υπόψιν όλα τα design standards του WEB 3.0 και θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες WordPress, HTML5/CSS3. Η ιστοσελίδα σας θα είναι responsive (δηλαδή θα εμφανίζεται ορθά σε κινητές συσκευές και μικρότερες οθόνες) και θα περιέχει CMS περιβάλλον για εύκολη επεξεργασία των σελίδων σας.

Συγκεκριμένα,

  • Η κατασκευή του website θα τηρεί προδιαγραφές πρόσβασης όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες Α.Μ.Ε.Α. οι οποίες χαρακτηρίζονται από τα πρωτόκολλα Web Content Accessibility Guideline 0 σε επίπεδο ΑΑ.
  • Θα έχει Δίγλωσση Πλοήγηση/Περιβάλλον
  • Θα περιέχει CMS (WordPress) προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις εταιρείας σας όπου θα μπορείτε να δημοσιεύετε υλικό (π.χ για άρθρα, ενημερωτικά δελτία), εύκολα και χωρίς την χρήση κώδικα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Scroll UpScroll Up