ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στον αγροτικό και οινοποιητικό τομέα η DNG Συμβουλευτική Α.Ε έχει να επιδείξει σημαντικό αριθμό έργων. Η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι για την εταιρεία μας, η οποία έχει φροντίσει να στελεχώσει το τμήμα αυτό με εξειδικευμένα άτομα του κλάδου. Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το επιστημονικό υπόβαθρο των συμβούλων μας, έχει διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ενισχύοντας έτσι τόσο τον τομέα αγροδιατροφής, αλλά και τις εκάστοτε τοπικές οικονομίες ειδικότερα.

Scroll UpScroll Up