ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ ενισχύουν κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με πάνω από 500 έργα σε διαδικασία υλοποίησης αυτή τη στιγμή, η DNG Συμβουλευτική Α.Ε έχει πλέον εδραιωθεί στο τομέα παρακολούθησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στα πλάισια του ΕΣΠΑ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αξιολόγηση της επιχείρησης σας και την εκτίμηση των επενδυτικών αναγκών της με στόχο την ενίσχυσή της στον μέγιστο βαθμό. Επίσης αναλαμβάνουμε τη πλήρη υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που κατατίθενται στον αρμόδιο φορέα και είμαστε σε άμεση συνεργασία με το πελάτη για τη περάτωση αυτών, επιβλέποντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών σας


Ενημερωτικά Έντυπα

Scroll UpScroll Up