Ευκαιρίες Καριέρας

Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού

Η DNG Συμβουλευτική Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων. Με μεγάλη εμπειρία και επιτυχή πορεία στο σχεδιασμό και λειτουργία επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων, αναζητά συνεργάτες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για μόνιμη ή μερική απασχόληση, με επιθυμητή εμπειρία στην υλοποίηση επενδυτικών έργων μέσω ΕΣΠΑ.

Παρακαλώ αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στo cv@dngsa.gr

Scroll UpScroll Up