Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η DNG Συμβουλευτική Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο κύριους τομείς. Αρχικά στο τομέα της πληροφορικής και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και  λογισμικού, και κατά δεύτερον στο τομέα της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η ενεργή παρουσία μας στο χώρο για περισσότερο από 10 χρόνια, και διατηρώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, με σεβασμό στους πελάτες μας.

Η εμπειρία της εταιρείας μας επιβεβαιώνεται και από την επιτυχή ολοκλήρωση επενδυτικών έργων που ξεπερνούν σε αριθμό τα 5.000. Επίσης η εξειδίκευση των συνεργατών μας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης και του τουρισμού, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών πληροφοριών ανεξαρτήτων κλάδου επένδυσης.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN/ISO 9001: 2015 και ISO/IEC 27001:2013.

Η έδρα της επιχείρηση είναι στο Γαλάτσι, ενώ πρόσφατα, ιδρύθηκε υποκατάστημα στην Λεωφόρο Βεϊκου 2 στο Γαλάτσι και στη Μύρινα της Λήμνου προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία μας στο Βόρειο Αιγαίο και αναμένεται η ίδρυση νέου υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη για την αμεσότερη εξυπηρέτηση του δικτύου πελατών μας και την ευρύτερη ανάπτυξη του.

Scroll UpScroll Up