Ευκαιρίες ΚαριέραςΛ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300   Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: https://www.dngsa.gr


Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού


Η DNG Συμβουλευτική Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων. Με μεγάλη εμπειρία και επιτυχή πορεία στο σχεδιασμό και λειτουργία επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων, αναζητά συνεργάτες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για μόνιμη ή μερική απασχόληση, με επιθυμητή εμπειρία στην υλοποίηση επενδυτικών έργων μέσω ΕΣΠΑ.

Παρακαλώ αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στo info@dngsa.gr