Επιδοτούμενα Προγράμματα


Ενεργά Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19


• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η δράση πρόκειται να χρηματοδοτήσει συμβατικούς τόκους δανείων ενήμερων στις 31/12/2019. Η ενίσχυση τόκων θα αφορά τους μήνες Απρίλιος – Ιούνιος 2020.

• ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για το 40% του οποίου εγγυάται το ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 80%. Στην δράση συμμετέχουν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

• ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από 15/6/2020 και έως 22/6/2020 μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


• ΝΟΜΟΣ 4399

4η προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης Γενικής επιχειρηματικότητας και Μηχανολογικού εξοπλισμού έως 31/7/2020 και 30/9/2020 αντίστοιχα. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται στα 50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 150.000 Ευρώ, μεσαίες στα 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020


• ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανοιχτό πρόγραμμα για υποβολές προτάσεων έως και 30 Νοεμβρίου 2020. Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, με επιδότηση από 50% έως και 65% για έργα έως 200.000€ συνολικό προϋπολογισμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


• ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων έως 14/7/2020 με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 60.000 Ευρώ έως και 800.000 Ευρώ με ποσοστά ποικίλα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης.

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έως 30/7/2020 με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 Ευρώ έως και 300.000 Ευρώ με ένταση ενίσχυσης από 605 έως και 70%.

• ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών. Περίοδος υποβολών έως 30/6/2020 για προτάσεις με προϋπολογισμό από 5.000 έως και 15.000 Ευρώ με 100% επιχορήγηση.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER

Σε εξέλιξη βρίσκονται αρκετές προσκλήσεις του τοπικού προγράμματος Leader σε διάφορες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνιών, κ.α., με επιδότηση έως 60% για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000€.

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.Σε υλοποίηση

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολών αιτήσεων ενίσχυσης και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και εκταμίευσης των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων.

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ

Επιχειρούμε Έξω

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για κλάδους Λιανικού Εμπορείου, Εστίασης και ΕκπαίδευσηςΠροηγούμενη προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (ΠΕΠ ΕΣΠΑ Β' Κύκλος)

Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστκότητα Επιχειρήσεων

Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/11

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04

Μέτρο 123Α

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

ICT4Growth

Digi Retail