digi-retail


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


• Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του συνόλου του λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών που προμηθεύτηκε η Επιχείρηση, ώστε η Επένδυση να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργική.

• Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι ποσότητες ( ή η διάρκεια των υπηρεσιών).

• Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς - προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) όλων των τμημάτων του και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του.

• Ειδικά για αγορά προμήθεια λογισμικού - εφαρμογών, ως πάγια στοιχεία της επιχείρησης θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) ή/και ονομαστικών αδειών χρήσης (license numbers) ή/και κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή.

• Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ.

• Στα ηλεκτρονικά παραστατικά κα πρέπει να αναφέρεται μηχανογραφημένα η φράση: «Επιχορήγηση από τη Δράση “digi-retail”» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» των παραστατικών. Στα μη ηλεκτρονικά εκτυπώσιμα παραστατικά, κα πρέπει να αναφέρουν τη φράση «Επιχορήγηση από τη Δράση “digi-retail”» στο πρωτότυπο παραστατικό είτε με σχετική σφραγίδα είτε χειρόγραφα. Σε περίπτωση που ηλεκτρονικά εκτυπώσιμο παραστατικό δεν αναφέρει μηχανογραφημένα την ως άνω φράση, τότε το παραστατικό αυτό δεν γίνεται αποδεκτό προς πιστοποίηση

• Πιθανή εξαίρεση της αναγραφής της φράσης «Επιχορήγηση από τη Δράση “digi-retail”» αλλά και της αναγραφής των κωδικών αριθμών σειράς (serial numbers) αποτελεί η απ’ ευθείας προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό ι/και ηλεκτρονικά καταστήματα.

• Ο δικαιούχος πρέπει να εγγράφει τα πάγια στοιχεία της επένδυσης στο βιβλίο-μητρώου παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ).

• Για όλες τις περιπτώσεις προπληρωμένων δαπανών για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 μηνών / δύο ετών, ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί σχετικές συμβάσεις με αναλυτική περιγραφή των προμηθευόμενων υπηρεσιών, θεωρημένες από την οικεία Δ.Ο.Υ.

• Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων για δαπάνες παροχής υπηρεσιών, απαιτείται αντίγραφο υποβολής της σχετικής κατάστασης συμβάσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της θεωρημένης από την Δ.Ο.Υ. σύμβασης.

• Η Επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου, ώστε να είναι σαφής και διαχωρίσιμη κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται.

Επιτρεπόμενοι τρόποι εξόφλησης δαπανών:

α) Για ποσά (αξία τιμολογίου με Φ.Π.Α.) άνω των €15.000 η εξόφληση (τμηματική ή ολική) γίνεται:

(1) μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του λήπτη της επιχορήγησης (δικαιούχου) στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Η επιβεβαίωση της εξόφλησης γίνεται μέσω αντιγράφου του εγγράφου της Τράπεζας για τη μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται και είναι ορθά τα στοιχεία των λογαριασμών. Το πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για επίδειξη.

(2) με δίγραμμη επιταγή της ίδιας της Επιχείρησης προς τον προμηθευτή. Η εξόφληση της επιταγής κα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης του έργου. Η επιβεβαίωση της εξόφλησης γίνεται μέσω αντιγράφου του εντύπου κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωσης της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η εν λόγω επιταγή και μέσω αντιγράφου του σώματος της δίγραμμης επιταγής.

β) Για ποσά (αξία τιμολογίου με Φ.Π.Α.) άνω των €1.500 έως και €15.000 η εξόφληση γίνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α), καθώς και:

(1) Με έκδοση επιταγής της ίδιας της Επιχείρησης (όχι με επιταγές πελατείας τρίτων) από τον εταιρικό λογαριασμό του δικαιούχου της επιχορήγησης προς τον προμηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Η επιβεβαίωση της πληρωμής γίνεται μέσω του αντιγράφου κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) και φωτοτυπίας του σώματος της επιταγής.

(2) Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από την επιχορηγούμενη Επιχείρηση προς τον προμηθευτή. Η επιβεβαίωση της εξόφλησης γίνεται μέσω της προσκόμισης των εγγράφων της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής και της φωτοτυπίας του σώματος της επιταγής.

γ) Για ποσά (αξία τιμολογίου με Φ.Π.Α.) έως και του ποσού των €1.500, η εξόφληση γίνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) καθώς

(1) με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον δικαιούχο. Για την τεκμηρίωση της πληρωμής απαιτείται το αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο κα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο εν λόγω προμηθευτής καθώς επίσης και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού (αριθμός παραστατικού, αξία και ημερομηνία έκδοσης) και καρτέλα ταμείου ι/και extrait εταιρικού λογαριασμού του λήπτη της επιχορήγησης (δικαιούχου) από όπου κα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών.

(2) με μετρητά. Στην περίπτωση εξόφλησης με μετρητά, η επιβεβαίωση γίνεται μέσω της αναφοράς του προμηθευτή ότι το παραστατικό εξοφλήθηκε με μετρητά.

• Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, η δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωτικό υλικό που αφορά εξοφλητικές αποδείξεις και για το σύνολο των αντίστοιχων παραστατικών δαπανών, καθώς επίσης και καρτέλα προμηθευτή για τους μήνες υλοποίησης του έργου.

• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, αρκεί να προσκομιστεί σφραγισμένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.


ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 

1. Τιμολόγια για το σύνολο των δαπανών του έργου
2. Δελτία αποστολής εξοπλισμού / λογισμικού
3. Εξοφλητικές αποδείξεις για το σύνολο των παραστατικών
4. Φωτοαντίγραφο των σωμάτων των επιταγών και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφλησή τους
5. Αντίγραφα παραστατικών για τραπεζικά εμβάσματα σε προμηθευτές
6. Βεβαιώσεις Τραπεζών για την εξόφληση των δοθέντων επιταγών


ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


• Φωτογραφία αναμνηστικής πινακίδας (εφόσον έχει εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου)
• Δήλωση της επιχείρησης η οποία παρέχει στην Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. το δικαίωμα να διεκπεραιώσει επιτόπιο έλεγχο, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


1. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων
2. Απόδειξη Είσπραξης
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα
5. Βεβαίωση μη πτώχευσης
6. Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση
7. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να του χορηγηθεί η επιχορήγηση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό).