ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ», στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021–2027. Στόχος του προγράμματος θα είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜμΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (μέχρι 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας έως την προκήρυξη της δράσης, ήτοι 18.12.2023) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στον τομέα του Τουρισμού και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ και υποκατηγορίες αυτών ήτοι, 55.10 ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 55.20 καταλύματα διακοπών σύντομης διαμονής, 55.30 κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής (camping), 77.11 – 77.21 ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και εξοπλισμού, 79.11 – 79.12 – 79.90 ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.

  • Η κάθε επένδυση θα πρέπει να αφορά σε ίδρυση ξενοδοχείων 4 αστέρων και άνω, camping τουλάχιστον 3 αστέρων, 3 κατ’ ελάχιστο επιπλωμένων κατοικιών και ενοικιαζομένων – επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, προδιαγραφών 4 κλειδιών, δυναμικότητας 12 κλινών και άνω, καθώς και καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, όπως αυτά προβλέπονται.
  • Οι φορείς δεν θα πρέπει να έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον κανονισμό De Minimis.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως εταίρου, αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ 2ψηφιας ανάλυσης της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
  • Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα διαμορφώνεται από 80.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, πλέον 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (0,2 ΕΜΕ) και πλέον 10% για ειδικές περιοχές (απομακρυσμένες, πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς, μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων), ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι η αναγκαία ιδία συμμετοχή του επενδυτή, θα πρέπει να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη της δράσης, ήτοι 18.12.2023 και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Έως 80%

2

Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός – εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας

Έως 100%

Ψηφιακός εξοπλισμός και λοιπός εξοπλισμός γραφείου

Έως 10.000 Ευρώ

3

Μεταφορικά μέσα

Έως  50.000 Ευρώ

4

Λογισμικά, υπηρεσίες λογισμικού και κατασκευή ιστοσελίδων

Έως 10.000 Ευρώ

5

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς SaaS

Έως 5.000 Ευρώ

6

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

Έως 3.000 Ευρώ

7

Τεχνικές Μελέτες & δαπάνες υποστήριξης

Έως 30.000 Ευρώ

Σύνταξη αίτησης συμμετοχής και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Έως 10.000 Ευρώ

8

Προβολή, προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις

Έως 10.000 Ευρώ

9

Έμμεσες Δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει άμεσα για την έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης και οικοδομικής άδειας (κατ’ ελάχιστον απαιτείται λήψη αίτησης προέγκρισης οικοδομικής άδειας).

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 24 μήνες.

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα από 18.12.2023 έως 29.02.2024.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek