Δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκρίθηκε το Νέο ΕΣΠΑ με τριάντα οκτώ προγράμματα και έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,15 δις. Ευρώ που αφορά την περίοδο 2021-2027.

Οι κυριότερες δράσεις που αναμένονται είναι:

 • Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
 • Equifund
 • Πράσινο ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Προγράμματα υποστήριξης και νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
 • Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 35.000 νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία
 • Εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
 • Νέο Ενοποιημένο ΟΠΣ Φορολογίας
 • UltraFast Broadbamd – Β’ Φάση
 • Ψηφιακός Συμπαραστάτης
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης καταστροφών
 • Αγορά 14 αμφίβιων Α/φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor
 • Προμήθεια 3 Canadair 515
 • Προμήθεια εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης
 • Εκπόνηση Master Plans για οδηγία πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης
 • Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες
 • Ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 • Κατασκευή γραμμής 4 του Μέτρου Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεϊκου – Γουδή
 • Ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
 • Κατασκευή Νέας Διπλής  Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο
 • ΒΟΑΚ: Τμήμα Χανία – Χερσόνησος
 • Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας
 • Κόμβος Βιοοικονομίας 360ο στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης
 • Αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας
 • Ολοκλήρωση Οικολογικού  Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο
 • Προσαρμογή των υφιστάμενων ή / και των εν εξέλιξει Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) ή/ και η δημιουργία νέων Μονάδων