Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έθεσε σε εφαρμογή τη δεύτερη πρόσκληση για τη δράση «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα». Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα, η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στο πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των τομέων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας, οι οποίες:

 • Είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς, υπό το καθεστώς «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι για γεωργικό προϊόν:

 • Τομέας κρέατος, πουλερικών, κουνελιών (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Τομέας γάλακτος (επεξεργασία γάλακτος, προϊόν γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) και αυγών (ίδρυση μονάδων με τυποποίηση – συσκευασία αυγών)
 • Τομέας διαφόρων ζώων (μέλι, σαλιγκάρια, σηροτροφία)
 • Τομέας ζωοτροφών
 • Τομέας δημητριακών (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Τομέας ελαιούχων προϊόντων (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Τομέας οίνου, αιθυλικής αλκοόλης, εδώδιμου όξου και υποκατάστατων αυτού
 • Τομέας οπωροκηπευτικών, ακρόδρυων και ξηρών καρπών
 • Τομέας ανθέων (τυποποίηση και εμπορία αυτών), σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τομέας κάνναβης
 • Τομέας καπνού
 • Τομέας ζυθοποιίας και τέλος, τομέας φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, κλπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στο 55% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην του Νοτίου Αιγαίου όπου αυτή διαμορφώνεται σε 50% καθώς και της Ανατολικής – Δυτικής Αττικής- Πειραιάς και νήσων όπου αυτή διαμορφώνεται σε 45% και Δυτικός τομέας Αθηνών σε 35%.
Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 55% για το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Δ. Ελλάδα, σε 50% για τη Κρήτη, Δ. Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα και τη Πελοπόννησο, σε 40% για το Νότιο Αιγαίο, σε 35% για την Ανατολική – Δυτική Αττική – Πειραιά και νήσοι και 25% για Δυτικό τομέα Αθηνών. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά 10%, σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων.
Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 2.000.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε:

 • Κατασκευή, εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις με δίκτυα και έργα οδοποιίας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει παύσει τη λειτουργία της, ως 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εργαστηρίων και εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας (Α.Π.Ε., εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων). Για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι δαπάνες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1 εκ. Ευρώ και ως το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού,.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτης ύλης ή/και παραγόμενου προϊόντος/ υποπροϊόντος, ως 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού καθώς και μέσων εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, έως 300.000 Ευρώ
 • Δαπάνες καινοτομίας, έως 500.000 Ευρώ
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας), απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έρευνας αγοράς
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP)
 • Προμήθεια Η/Υ, λογισμικών, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και συστημάτων ασφαλείας
 • Δαπάνες για τη διευκόλυνση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, έως 500.000 Ευρώ.

Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης από τους επενδυτικούς φορείς, θα γίνεται στο χρονικό διάστημα από 12.05.2023 έως 12.07.2023 και ώρα 12:00

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.