Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έθεσε σε εφαρμογή τη δεύτερη πρόσκληση για τη δράση «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα».

 

Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα, η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στο πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι για γεωργικό προϊόν:

 • Τομέας κρέατος, πουλερικών, κουνελιών (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Τομέας γάλακτος (επεξεργασία γάλακτος, προϊόν γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) και αυγών (ίδρυση μονάδων με τυποποίηση – συσκευασία αυγών)
 • Τομέας διαφόρων ζώων (μέλι, σαλιγκάρια, σηροτροφία)
 • Τομέας ζωοτροφών
 • Τομέας δημητριακών (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Τομέας ελαιούχων προϊόντων (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Τομέας οίνου, αιθυλικής αλκοόλης, εδώδιμου όξου και υποκατάστατων αυτού
 • Τομέας οπωροκηπευτικών, ακρόδρυων και ξηρών καρπών
 • Τομέας ανθέων (τυποποίηση και εμπορία αυτών), σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τομέας κάνναβης
 • Τομέας καπνού
 • Τομέας ζυθοποιίας και τέλος, τομέας φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, κλπ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στο 55% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην του Νοτίου Αιγαίου όπου αυτή διαμορφώνεται σε 50% καθώς και της Ανατολικής – Δυτικής Αττικής- Πειραιάς και νήσων όπου αυτή διαμορφώνεται σε 45% και Δυτικός τομέας Αθηνών σε 35%.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 55% για το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Δ. Ελλάδα, σε 50% για τη Κρήτη, Δ. Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα και τη Πελοπόννησο, σε 40% για το Νότιο Αιγαίο, σε 35% για την Ανατολική – Δυτική Αττική – Πειραιά και νήσοι και 25% για Δυτικό τομέα Αθηνών. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά 10%, σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων.

Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 2.000.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης από τους επενδυτικούς φορείς, θα γίνεται στο χρονικό διάστημα από 12.05.2023 έως 12.07.2023 και ώρα 12:00.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek