Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Επιχειρηματικότητα 360

Έξυπνη Μεταποίηση

Καθεστώς Ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 «Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

Καθεστώς Ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» +

«Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών» +

Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» +

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» +

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

taa

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» +

Elevate Greece +

elGreek