Αγροτική Ανάπτυξη

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έθεσε σε εφαρμογή 3 νέες δράσεις: «Kαινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», «Εκσυγχρονισμός Πρωτογενή Τομέα», «Πράσινος Αγροτουρισμός».

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι και 55% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με την δράση και την Περιφέρεια δραστηριοποίησης.

Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης.

Περισσότερα για την Δράση: «Kαινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων».

Περισσότερα για την Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρωτογενή Τομέα»

Περισσότερα για την Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός»

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek